Bạn có thể xem và điều khiển camera thông minh dễ dàng bằng thiết bị di dộng. Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt xem và điều khiển camera demo trên iPhone, iPad hoặc thiết bị Android.

Bạn tải và cài phần mềm Foscam Viewer trên iTune hoặc Google Play phù hợp với thiết bị của mình:

- Nếu cài trên iPhone, iPad: https://itunes.apple.com/us/app/foscam-viewer/id740126713?mt=8

- Nếu cài trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipc.newipc&hl=en

Mờ phần mềm Foscam Viewer, nhấn nút dấu + và nhập các thông số như sau:

Dev Type: High Definition

Dev Name: Demo (có thể đặt tên khác)

IP Address: 50.197.211.181

Http Port: 9831

Username: user

Password: foscam

Nhấn nút OK để lưu. Sau đó chỉ cần nhắp lên camera là có thể xem và điều khiển được.

Bạn có thể vuốt màn hình để xoay camera, nhấn nút loa để nghe âm thanh... và còn nhiều chức năng khác chờ bạn khám phá.

Phương Nam Bến Tre

Camera Demo

Hình ảnh và âm thanh trực tiếp từ camera.
Xem tốt nhất trên Intenet Explorer.


Foscam FI8905W
User: user
Password: foscam


Foscam FI9821P
User: user
Password: foscam


Foscam FI9831P
User:
user
Password: foscam