Liên hệ

Địa chỉ:
304A2 Đoàn Hoàng Minh Phường Phú Tân ,
thành phố Bến Tre
tỉnh Bến Tre
Việt Nam
Điện thoại:
(075) 38 29 606
Fax:
(075) 38 10 658
Mobile:
0907 512 737

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Camera Demo

Hình ảnh và âm thanh trực tiếp từ camera.
Xem tốt nhất trên Intenet Explorer.


Foscam FI8905W
User: user
Password: foscam


Foscam FI9821P
User: user
Password: foscam


Foscam FI9831P
User:
user
Password: foscam